Web Analytics
1912 Het algemeen kiesrecht voor mannen werd in t
<
Pamflet voor Algemeen kiesrecht (Geheugen van Nederland) ...
Honderd jaar 'Algemeen kiesrecht voor mannen' (cc - Pixabay)
1912: Het algemeen kiesrecht voor mannen werd in Nederland ingevoerd op 12 december 1917
Affiche adresbeweging
... in de samenleving en zich bovendien vertegenwoordigd zagen in de diverse politieke partijen, groeide ook de wens om het algemeen kiesrecht in te voeren.
Aanpassing van het kiesrecht
De leden van de Tweede Kamer werden gekozen via een districtenstelsel. In zo'n stelsel moeten de kandidaten, om gekozen te worden, een meerderheid van ...
De eerste vrouw die in het parlement in 1918 gekozen werd was Suze Groeneweg voor de SDAP. Gelijkertijd werd districtenstelsel afgeschaft en de evenredige ...
Pieter Cort van der Linden - Tekening van H.J. Haverman, 1902
... Een affiche voor een Groote Demonstratie
Censuskiesrecht (cijnskiesrecht en cijnskiesstelsel)
De Grondwet van Thorbecke (1848)
special Vrouwenkiesrecht in Nederland
Kiesrecht
Samuel van Houten (1837-1930) en zijn 'Kinderwetje'
Dat leidde in 1910, 1911 en 1912 tot grote demonstraties in Amsterdam en Den Haag met nog steeds dezelfde eis om Algemeen Kiesrecht in te voeren.
Vereniging voor algemeen kiesrecht · Een prent van twee mensen in een bootje, met een derde man op de kant
Vrouwenkiesrecht
In de grondwetswijziging van 1917 werd het actief kiesrecht voor meerderjarige mannen en het passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd.
Pieter Cort van der Linden: Algemeen kiesrecht voor mannen
Demonstratie voor vrouwenkiesrecht (Amsterdam, 1914)
Ze werd op de mouw gespeld en gedragen tijdens betogingen en manifestaties voor algemeen kiesrecht, niet alleen in 1912, maar ook in de jaren daarvoor.
Beeld bij na lange strijd krijgen suriname en de nederlandse antillen algemeen kiesrecht
Dat leidde in 1910, 1911 en 1912 tot grote demonstraties in Amsterdam en Den Haag met nog steeds dezelfde eis om Algemeen Kiesrecht in te voeren.
... Tweede Rode dinsdag 1912, in Den Haag Nationaal Archief foto: onbekend Troelstra bij afkondiging kiesrecht ...
... algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen een dringende eisch des tijds is: noodigt de regering uit met den meesten spoed op te heffen den toestand van ...
bij zich ten gunste van het algemeen kiesrecht. Bedoeling was deze aan te bieden aan de regering -maar de delegatie kwam niet verder dan de portier
Een geschilderd portret van Thorbecke
... Troelstra bij afkondiging kiesrecht in 1917 Nationaal Archief foto: onbekend ...
De stand in 1911 op Gedempte Gracht.
Tekst
Tekst
Een portretfoto van Domela Nieuwenhuis
Buitenhof
Een prent van 5 mannen met hoge hoeden die naar een veldslag kijken
Paul Janson
... Een oproep om naar Den Haag te komen op Roode Dinsdag ...
6 1 De strijd voor algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen heeft in Nederland ongeveer een
Tekst
Belangstelling voor de verkiezingsuitslagen van 1897 op de Amsterdamse Nieuwezijds Voorburgwal. Tussenstanden en uitslagen werden aangeplakt
1
Verzuiling
Geen herziening celstraf dienstweigeraars Nederlands-Indië
Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht
Het verkiezingssysteem en de geografische afbakening van de kiesdistricten zijn van groot belang bij de uiteindelijke zeteltoewijzing in het parlement.
Eeuwigdurende kalender Vrouwenkiesrecht door Jan Dona
10 de nederlandse weg naar algemeen kiesrecht len. Omdat confessionelen noch liberalen een meerderheid hadden
De proletarische vrouw; 1912, 12 mei
Met de verkiezingen van 1925 in aantocht, hekelt het Vlaams-nationalistische weekblad Pallieter de traditionele partijen die nu allemaal proberen het ...
Troelstra spreekt op Rode dinsdag in 1911 Nationaal Archief foto: onbekend ...
Een portret van Kamerlid Henri Marchant
Tweede Kamerverkiezingen van 1918
Op eerste vrouwelijke premier van Nederland blijft het nog even wachten
Un soir de grève/le drapeau rouge (1893) van Eugène Laermans refereert aan
... van de socialistische arbeidersbeweging in de negentiende eeuw en gebeurtenissen daaromheen. Deze beweging eiste onder andere algemeen kiesrecht.
¡Explora estas ideas y mucho más!
De Oktoberrevolutie van 1917 is niet enkel van belang om te bekijken hoe de Russische arbeiders en arme boeren de macht in handen namen en begonnen aan de ...
verbetering kon brengen in hun levensomstandigheden. Zijn Socialistische Bond werd na 1894 echter snel overvleugeld door de SDAP.
Een foto van Samuel van Houten
In Nederland werd de eerste vrouwendag in Nederland pas op 12 mei 1912 georganiseerd door de Sociaal-Democratische Vrouwenclubs.
... levensbeschouwelijke argumenten een belangrijke rol speelden maar ook de conflicterende natiegevoelens. Op deze prent verschenen in 't Pallieterke, nr.
CPN, 1981
Van de kleinere formaties in Vlaanderen haalde enkel de Frontpartij een min of meer behoorlijke score (5,2%) in 1919, al was dit lang niet voldoende om het ...
Nederlandse Arbeidsfront, 1944
'Aletta Jacobs zou de #MeToo-oprisping helemaal omarmen' - NRC
26 ...
Nationaal Archief
Na Reagan komt geen zonneschijn meer, 1981
Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot halfweg in de jaren 1960 werden de verkiezingsuitslagen in Vlaanderen gekenmerkt door een aanzienlijke mate van stabiliteit ...
Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat Suze Groeneweg, het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid
Feministes demonstreren in 1912 in New York
Meid, wat ben ik bewust geworden : vijf jaar Dolle Mina / tekst  Marjo
Aletta Jacobs in 1912
12 2 De grondwetsherziening van 1917 gaf een half miljoen mannen voor het eerst stemrecht.
1910
1940
Het gemeentebestuur was lange tijd een mannenbolwerk. Hier het laatste gemeentebestuur van de op dat moment nog zelfstandige gemeente Tongelre in 1919.
1
Algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen (1914)
Mr.J.W.Albarda spreekt tijdens een verkiezingsbijeenkomst de SDAP-aanhang toe. In tegenstelling tot mede-marxisten als David Wijnkoop
De strijd voor algemeen (mannen)stemrecht werd zowel in het parlement als op de
100 jaar algemeen kiesrecht (Nijmegen 2017). | Harm Kaal and Carla Hoetink - Academia.edu
nieuwe kiezers, nieuwe kansen 21 pamfletten en brochures speciaal op vrouwen gericht, omdat de
Chronologie sinds 1900[bewerken]
Download originele afbeelding
Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot halfweg in de jaren 1960 werden de verkiezingsuitslagen in Vlaanderen gekenmerkt door een aanzienlijke mate van stabiliteit ...
parel uit de collectie
49 10 De belangstelling voor de politieke mening van jongeren is sinds de Tweede Wereldoorlog wisselend
Van Vollenhoven
52 het is zo n leuke vent waarom jongeren niet naar hun politieke mening vragen?
Leidsvrouwen en zaakwaarneemsters : een geschiedenis van de Aktiegroep Man Vrouw Maatschappij (MVM),
Kunstcollectief #Muiden - Muiderberg. #gooisemeren